Geofluid

Onze missie is om de –zich sterk ontwikkelende- geothermische markt te ondersteunen, tot een breed toepasbare duurzame energiebron. Vanuit onze jarenlange ervaring in aardwarmte projecten ondersteunen we onze klanten door advies, monitoring en het uitvoeren van onderhoud.

Geofluid Nederland is de samenwerkingspartner van Geofluid France.

Wat doet Geofluid

Geofluid adviseert de klant over geothermische installaties, verzorgt de monitoring van en voert onderhoud uit aan ondergrondse/bovengrondse geothermische installaties. We leveren de volgende diensten:

 

Advies

 • Advisering over put ontwerp (well design) vanuit onze onderhoudssystematiek
 • Ontwerp en levering van inhibitor installatie
 • Uitvoeren van een risico analyse om operationele kosten te verlagen

 

Monitoring

 • Opzetten van monitoringsprogramma
 • Uitvoering Well Integrity metingen
 • Advisering vanuit monitoring voor preventief onderhoud

 

Onderhoud

 • Supervisie en rapportage richting SODM
 • Advisering en uitvoering van preventief onderhoud
 • Opstellen en uitvoeren van antiscaling/corrosie protocollen
 • Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden

Waarom onderhoud en monitoring?

 • De Mijnbouwwet vraagt een operationeel werkplan aangaande geothermische installaties
 • Tijdig onderhoud zorgt voor het voorkomen van calamiteiten
 • Voorkoming van schade en teruggang in prestaties door scaling en corrosie
 • Verlenging van de levensduur van de geothermische installaties