Over ons

Over Geofluid Netherlands

Geofluid is een ingenieursbureau en een servicebedrijf opgericht vanuit een kern van professionalsdie ervaring hebben met exploratie en productie van ondergrondse vloeistoffen.
Geofluid is al meerdan 25 jaar betrokken bij geothermie projecten over de hele wereld.Hierbij hebben wij operators ondersteund van well design tot monitoring van produceerde bronnen.Ons uitgangspunt is altijd om de levensduur van een bron zo lang mogelijk te houden en hetrendement zo hoog mogelijk. Hiervoor maken wij ook gebruikt van een groot netwerk aan experts.

Geofluid is sinds de start van geothermie in Nederland, in 2005, betrokken bij diverse geothermieprojecten in Nederland.In 2015 is Geofluid Netherlands opgericht om in te kunnen spelen op de groeiende geothermie marktin Nederland.Geofluid Netherlands bied een scala aan technische , HSE en juridische diensten voor de totalelevensduur van een bron.

Visie en missie

GEOFLUID  is de partner voor duurzame oplossingen in geothermische installaties. Wij begeleidenonze klanten optimaal van ontwerp tot onderhoud, omdat wij geloven in een duurzame aanpak eneen duurzame planeet.
GEOFLUID verwacht dat fossiele brandstoffen op korte termijn geen deel meer gaan uitmaken inonze energievoorziening. Daarom voorziet Geofluid een grote toekomst voor geothermie.Wij denken niet in standaard oplossingen, maar out of the box, waarbij duurzaamheid voorop staat.

WAAROM ONDERHOUD EN MONITORING?

  • De Mijnbouwwet vraagt een operationeel werkplan aangaande geothermische installaties
  • Tijdig onderhoud zorgt voor het voorkomen van calamiteiten
  • Voorkoming van schade en teruggang in prestaties door scaling en corrosie
  • Verlenging van de levensduur van de geothermische installaties