Services

WAT DOET GEOFLUID

Geofluid adviseert de klant over geothermische installaties, verzorgt de monitoring van en voert onderhoud uit aan ondergrondse/bovengrondse geothermische installaties. We leveren de volgende diensten:

l

Advies

 • Advisering over put ontwerp (well design) vanuit onze onderhoudssystematiek
 • Ontwerp en levering van inhibitor installatie
 • Uitvoeren van een risico analyse om operationele kosten te verlagen

MONITORING

 • Opzetten van monitoringsprogramma
 • Uitvoering Well Integrity metingen
 • Advisering vanuit monitoring voor preventief onderhoud
l

ONDERHOUD

 • Supervisie en rapportage richting SODM
 • Advisering en uitvoering van preventief onderhoud
 • Opstellen en uitvoeren van antiscaling/corrosie protocollen
 • Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden

Well engineering

Voordat een geothermie bron operationeel is moeten er heel wat stappen doorlopen worden op technisch, veiligheid, financieel en juridisch gebied. Al deze stappen vergen een gedegen voorbereiding waarbij alle aspecten tegen het licht gehouden worden om tot een zo optimaal mogelijke configuratie van de geothermisch bron te komen. Geen enkele bron is hetzelfde en om tot een optimale configuratie te komen hebben wij uitgebreid team van nationale en internationale experts ter beschikking die hiervoor hun kennis en vaak jarenlange ervaring gebruiken.

Werkwijze

Een geothermie project kent een langdurige voorbereidingstijd waarbij de focus in het begin voornamelijk ligt op de haalbaarheid. Geofluid werkt met een tijdschema waarin de verschillende fases van het project geformuleerd zijn. Na ieder fase wordt er een evaluatie gemaakt van de verschillende uitkomsten. Met de opdrachtgever worden de resultaten besproken en kan er een beslissing genomen worden of een project nog haalbaar is of niet.

Geofluid kan op ieder moment van een project instappen en met behulp van de reeds aanwezige resultaten van eerdere fases, de volgende fase van het project uitwerken naar relevante resultaten. Nadat alle voorbereidingsfases zijn doorlopen en het project heeft een “go”, dan stellen wij de diverse werkprogramma’s op en sturen deze naar verschillende contractors voor het uitbrengen van  de offertes.

Wij begeleiden de opdrachtgever tijdens de uitbestedingsfase en kiezen samen met de opdrachtgever de beste partijen om het project zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Tijdens de uitvoering hebben wij te allen tijde een gekwalificeerde supervisor op het project aanwezig die het gehele project begeleid, bewaakt en zo nodig bijstuurt. Alle projectactiviteiten worden verwerkt in de diverse rapportages en uiteindelijke verwerkt in een “end of well” report.

Onze activiteiten richten zich op de volgende gebieden van engineering en services:

 • Haalbaarheidsstudies en financiële planning;
 • Milieueffect studies;
 • Juridische aspecten van bron management.
 • Geologische studies en reservoir engineering
 • Reservoir engineering and resource/reserve assessments;
 • Well engineering
 • Well drilling and completion;
 • Tendering en contracting van de uitvoerende partijen van de diverse onderdelen;
 • Drilling supervision
 • Well logging/testing, reservoir simulation and resource management;
 • Exploitatie monitoring en onderhoud van productie-installaties;

WAAROM ONDERHOUD EN MONITORING?

 • De Mijnbouwwet vraagt een operationeel werkplan aangaande geothermische installaties
 • Tijdig onderhoud zorgt voor het voorkomen van calamiteiten
 • Voorkoming van schade en teruggang in prestaties door scaling en corrosie
 • Verlenging van de levensduur van de geothermische installaties