Wireline Operations

Wireline Operations

Om onder bedrijfstoestand toch metingen aan een bron te kunnen uitvoeren, passen wij wireline operations toe. Wireline operations worden toegepast zoals bij controle van de flow

WAAROM ONDERHOUD EN MONITORING?

  • De Mijnbouwwet vraagt een operationeel werkplan aangaande geothermische installaties
  • Tijdig onderhoud zorgt voor het voorkomen van calamiteiten
  • Voorkoming van schade en teruggang in prestaties door scaling en corrosie
  • Verlenging van de levensduur van de geothermische installaties